Poznaj Dolny Śląsk i naszego sąsiada (3)

Wro­cław + Góry Sowie + Dolni Morawa (spacer w chmurach)

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Hydro­po­lis; rejs po Odrze stat­kiem wyciecz­ko­wym; spa­cer po Ostro­wie Tum­skim i Sta­rym Mie­ście; Hala Stu­le­cia i pokaz mul­ti­me­dial­ny fon­tann.
Dzień 2: Pod­ziem­ne kom­plek­sy Rie­se: Osów­ka, Wło­darz lub Rzecz­ka; spływ pon­to­na­mi po Nysie Kłodz­kiej.
Dzień 3: Spacer w obłokach po Czeskiej stronie - Przeżyj wyjątkowy spacer na wysokości, na której poruszają się ptaki. Odwiedź wyjątkowy punkt widokowy jedyny tego rodzaju na świecie.